Along with the excellent results of all our students over the years the toppers have always raised the bar and have set bench mark for their juniors to excel. 

2011 - 2019

Year

ICSE

ISC
(Science)

ISC
(Commerce)

ISC
(Arts)

2011

Shashank Shekhar Singh

Payal Sharma

Ruchi Agarwal

Aparna Agarwal

2012

Arpita Dey

Tirtho Daas

Sayoni Mukherjee
Smarika Sarkar

 

2013

Rishav Dutta Roy

Manpreet Kaur

Aradhana Bagh

 

2014

Anupriya Mouriya

Akash Kumar Sharma
Ashwani Kumar

Saurav Kumar Singh

 

2015

Anchita Parna
Shreya Chakraborty

Md Asif Iqbal

Ankita Raj
Deep Shikha
Garima Agarwal
 

2016

Puja Kumari Agarwal

Neha Singh

Neha  

2017

Riya Singh

Shreya Chakraborty

Sweety Das Gupta  

2018

P Bharat Kuamar

Reet Roy

Pallavi Sarkar  

2019

Vedika Chadra (State Topper)

Riya Singh
Megha Kumari

Sourabh Asthana  

2001 - 2010

Year

ICSE

ISC
(Science)

ISC
(Commerce)

ISC
(Arts)

2001

Jolly Bhattacharya

Amit Kumar Singh

Pradip Agarwal

 

2002

Rohit Kumar

Nishant Kumar

   

2003

Arumita Biswas

B. Shravanan

   

2004

Amit Kumar
Sailesh  Kumar

Debashish Mishra

   

2005

Manish Kumar

Avinash Kumar
Tapavrata Ghosh

Abhijit Gope

Sonal Sharma

2006

Priyanka
Shyam  Kumar Murmu

Piyush Chatterjee

Farooque Azam

 

2007

Ashish Kumar Agarwal

Manish Kumar

 

Shilpi Rana

2008

Shubasmita Chakraborty

Shyam Kr. Murmu

Harneet Kaur

Moumita Mazumdar

2009

Ajay Kumar Mahto

Ashish Kumar Agarwal
Awanish Kumar

Amit Kumar Singh

Shubnik Kaur
Puja Roy

2010

Nishu Kumari Singh

Gopal Kumar

Megha Jha

Nidhi Kiran

 

1991 - 2000

Year

ICSE

ISC
(Science)

ISC
(Commerce)

ISC
(Arts)

1991

Manjot Singh

Jetendar Kumar

   

1992

Kulwant Singh

Mukund Lal

   

1993

S. S. V. Santosh

Sushil Kumar Singh

   

1994

Deepak Kumar Sinha

Kulwant Singh

   

1995

Rajan Anand

Mayank Lal

   

1996

Alka Verma

Deepak Kumar Sinha

   

1997

V. RAvi Shankar

Nawab Ali

Debajyoti Bose

 

1998

Amit Kumar

Krishna Agarwal

Rachana Singh

 

1999

Punit Srivastava

Rehash Kumar Dwivedy
S. Seshank

   

2000

C. Shree Kumar

Rohit Pratap Singh

   

 

1978 - 1990

Year

ICSE

1978

C. H. V. S. Prasad

1980

Md. Farooque

1981

Purbali Ghosh

1982

Kamaljeet Singh  Vilkhoo

1983

Vinod Kumar Singh

1984

Malay Datar

1985

G. V. Kumar

1986

G. Vinod

1987

J.  Vijay Kumar

1988

G. Suresh

1989

Rashmi Jha

1990

Ajit Kumar Thakurend faq